ECDL-Bánki

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Európai Számítógép-használói Jogosítvány
ECDL Select tanfolyam és vizsga a Bánkiban:
   
ECDL IT Biztonság tanfolyam és vizsga a Bánkiban:

Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) olyan bizonyítvány, amely tanúsítja, hogy birtokosa sikeresen letett egy információ-technológiai alapismereteket mérõ elméleti, és hat számítógép- használói jártasságot mérõ gyakorlati vizsgát.Az ECDL elõnyei:


Az ECDL egész Európában elismert vizsga, mely az Európai Unió támogatását élvezi.
Az ECDL egy olyan információ-technológiai bizonyítvány, melyet minden európai polgár megszerezhet. Jól használhatják azok, akiknek munkája megköveteli a számítógépes ismereteket, és azok is, akik kedvtelésbõl akarják megtanulni a számítógépek használatát. Megfelelõ bármely tudományág mûvelõinek, pályakezdõknek, diákoknak, munkavállalóknak és munkáltatónak egyaránt.
Ma a számítógépes ismeretek az élet minden területén egyre fontosabbá válnak. Az ECDL tanúsítja, hogy birtokosa alapos számítógép-használói ismeretekkel rendelkezik.

Elméleti vizsga:


Információ-technológia alapismeretek - alapvetoõ számítógépes fogalmakban való jártasság és a számítógépek alkalmazási területeinek ismerete.Gyakorlati vizsgák:


Szövegszerkesztés - szövegek létrehozása, szerkesztése, formázása, tárolása és nyomtatása számítógéppel. Ez különösen fontos, hiszen a ma használt írásos anyagok nagy része szövegszerkesztõ programokon készül.
Táblázatkezelés - a kézzel szerkesztett táblázatokhoz hasonló, de gyorsabb számításokat lehetõvé tevõ eljárás. Költségvetések, elõrejelzések, az üzleti számítások és pénzügyi jelentések elkészítésére használják.
Adatbázis-kezelés - nagy mennyiségû adathalmaz gyors és rugalmas kezeléséhez és hozzáféréséhez nyújt segítséget.
Prezentáció - a grafika hagyományosan fontos eszköze az építészeknek, mérnököknek, illusztrátoroknak és grafikusoknak. Ma a prezentáció és az ábrázolás több területen az eredményes kommunikáció eszközévé vált, különösen nagy teret hódít az üzleti életben és az oktatásban.
Online alapismeretek - a hálózatok kialakulása abból az igénybõl fakadt, hogy az emberek közösen tudjanak használni bizonyos forrásokat és kommunikálni tudjanak számítógépeiken. Napjainkra több millió számítógép kapcsolódott össze a világon. Fontos, hogy az ECDL-lel rendelkezõ felhasználók eredményesen tudják használni az információs szupersztrádát.
Számítógépes alapismeretek - a számítógép hatékony alkalmazásához ismerni kell a rendszert mûködtetõ alapvetõ funkciókat.A vizsgakártya:


Az elsõ vizsga elõtt a jelentkezõ beszerez egy vizsgakártyát. A kártyára minden sikeres vizsgát rávezetnek. Amikor a vizsgázó valamennyi vizsgáját letette, kártyáját elküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt.A vizsgák:


A hét vizsgát a sorozat megkezdésétõl számított három éven belül kell letenni, a hivatalos ECDL vizsgaközpontokban. Nem szükséges minden alkalommal ugyanabban a központban vizsgázni, erre bármely hivatalos európai ECDL vizsgaközpontban van lehetõség.
ECDL START bizonyítványt kaphat mindenki, aki érvényes vizsgakártyával rendelkezik, és eleget tett az ECDL 2, 3, 7 és egy szabadon választott (összesen négy) modulvizsga követelményeinek. A START modulvizsgákra vonatkozó szabályok természetesen megegyeznek a fent leírt, ECDL vizsgákra érvényes szabályokkal.Az ECDL START moduljai:Kötelezõ modulok:


Számítógépes alapismeretek
Szövegszerkesztés
Online alapismeretek

Szabadon választható modulok:


IT biztonság
Táblázatkezelés
Adatbázis-kezelés
Prezentáció
Webszerkesztõ
Képszerkesztés

A vizsgákról további felvilágosítást ad:

DSzC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Titkárság telefon: 25/412-247

vagy

Zsidó Norbert telefon: 30/245-2952

e-mail: zsinor#gmail.com, zsinor#banki-duj.sulinet.hu

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz