Felvételi a 9. osztályokba

Technikum:                               Induló osztályok száma: 4

A technikum 9-10. évfolyamán ágazati alapozó oktatás folyik, amely a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárul. A 11-12. évfolyamon érettségire való felkészítés és ágazati szakmai oktatás, szakképzés folyik. A 12. évfolyam végén a tanulók előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből. A 13. évfolyam végén érettségiznek idegen nyelvből, valamint a szakmai tantárgyukból, ez egyben a technikusi vizsga is.

Az indítandó 4 osztályban a következő ágazati képzések közül lehet választani:

Technikumi ágazati képzések:

Gépészet ágazat:

Informatika és távközlés:

Elektronika és elektrotechnika ágazat:

Gépészet nyelvi előkészítő (angol)

Informatika nyelvi előkészítő (angol)

Tanított idegen nyelvek: angol, német.

A nyelvi csoportok kialakítása a jelentkezések arányában történik.

Tanított idegen nyelv a nyelvi előkészítős osztály esetében az angol.

A bejutás feltételei a 9. osztályokba:

A felvételről az iskola fogadóképességét és a tanulmányi eredményeket figyelembe véve az igazgató dönt a jogszabályoknak megfelelően. A felvételnél, illetve a továbbhaladásnál az adott területre vonatkozó egészségügyi és pályaalkalmassági előírásokat figyelembe kell venni.

Felvételről a hozott pontok összege alapján születik döntés.
A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a tanuló év végi bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak érdemjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon szerzett első félévi tanulmányi értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az osztályzatok összege így maximálisan 100 pont lehet.