Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Szakkörök:
a következő szakkörökön iskolánk bármely tanulója részt vehet

  • rajz szakkör

  • énekkar

  • diákszínpad

Mindennapos testedzés:

Az órarendbe iktatott testnevelés órák, amelyek kötelezőek minden tanulóra (kivétel a felmentettek),
illetve a gyógytestnevelési órák, valamint a délutánonkénti tömegsport foglalkozások keretében biztosítjuk.