Iskolánk rövid története

Az iskola rövid története:

 • 1969 szeptemberében kezdte meg működését iskolánk II. sz. Gimnázium és szakközépiskola néven. A gimnáziumi oktatás mellett  gépészeti, acél- és fémszerkezeti, gépjármű-villamossági műszerész, villanyszerelő és szabályozástechnikai műszerész képzés folyt.
 • 1973/74-től a korábbi sokirányú profil, a középfokú gépész, és az acél- és fémszerkezeti szakra szűkült.
 • 1974. március 15-én felvettük a nagy magyar gépészmérnök és feltaláló, Bánki Donát nevét.
 • 1973 szeptembere óta a helyi műszaki főiskola gyakorló iskolája vagyunk.
 • 1974/75-ben 8 esti-levelező osztállyal indult iskolánkban a felnőttoktatás.
 • Az 1975/76-os tanévben a DV vezetőségének kérésére középfokú kohóipari képzést indítottunk nappali és levelező tagozaton egyaránt. Ebben az időszakban a többi szakon a gyakorlati óraszám növelésével lehetővé vált, hogy az érettségi bizonyítvány mellett szakmunkás oklevelet is szerezhessenek a tanulók géplakatos, esztergályos és hegesztő szakmában.
 • Az 1978/79-es tanévben indult a szakmunkásképzési célú szakközépiskolai oktatás. Ezzel lehetővé vált, hogy a gépészeti szakos tanulók géplakatos, vagy fémforgácsoló szakmunkás-, az acélszerkezeti szakos tanulók pedig acél- és fémszerkezeti szerelő szakmunkás bizonyítványt szerezhessenek az érettségivel együtt. A kohászképzés középfokú képzés maradt.
 • Az 1985/86-os tanévben iskolánkban a mechanikai szakcsoportban acél- és fémszerkezeti, valamint kohóipari technikusképzés kezdődött a (2+3)-as rendszerben. Emellett az általános gépszerelő- és karbantartó, a fémforgácsoló szakmában 1-1 osztály indult szakmunkás képzési céllal.
 • 1989/90-ben a fémipari minőségbiztosítás – számítástechnikai technikusképzést vezettük be. (2+3)-as rendszerű lett a gépszerelő – és karbantartó technikusképzés is.
 • Az 1990-es évek elejétől rendszeresen szervezünk kiegészítő szakmai képzéseket. Ezek tanfolyami vizsgával zárulnak, növelve tanulóink elhelyezkedési esélyeit.
 • 1994 szeptemberében a fémforgácsoló szak helyett 1 gimnáziumi osztályt indítottunk, ahol az általános képzés mellett tömegkommunikációs és informatikai ismereteket szerezhetnek a tanulók.
 • 1999 szeptemberétől a gimnáziumi osztályban a tömegkommunikációs fakultációt felváltotta a drámapedagógiai fakultáció.
 • 2003 szeptemberétől két gimnáziumi osztályt indítottunk.
 • 2003 decemberében iskolánk befejezte a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program Teljeskörű minőségirányítási modelljének bevezetését (Comenius II. modell).
 • 2004-2005-ös tanévtől bevezetésre kerülnek a nyelvi előkészítő osztályok a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzésben egyaránt.
 • 2007 szeptemberében indítottuk utoljára a gépésztechnikus és fémipari anyagtechnikus képzéseket, 2008 szeptemberétől csak az új OKJ szereinti képzéseket indítjuk (Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 0000 00 00 és Vaskohászati technikus 54 521 03 0010 54 03).
 • 2010 szeptemberétől új képzéssel bővült az érettségi utáni szakképzésünk, mégpedig a CAD-CAM informatikus (54 481 01 1000 00 00) szakképesítéssel.
 • 2013. január 1-től iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az iskola 2013. január 1-től márciusig a Dunaújvárosi Tankerülethez, utána a Székesfehérvári Tankerülethez tartozik.
 • 2013. szeptember elsejétől bevezetésre került az új kerettanterv, amelynek értelmében a szakközépiskolai osztályokban a 9. évfolyamtól megkezdődött a szakképzés. A kilencedik osztályos tanulók három ágazat közül választhatnak gépészet, kohászat és informatika. Az ötödik év végén a következő szakképesítéseket szerezhetik meg a tanulóink: Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03, Kohászati technikus 54 521 04, CAD-CAM informatikus 54 481 01.
 • 2015. július 1-től iskolánk fenntartója a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum.
 • 2015. szeptember 1-én iskolánk új helyre költözött. Új címünk: Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.
 • 2016. szeptember 1-től iskolánk új neve: Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma