Felvételi a 2020-2021. tanévre

Technikum:    Induló osztályok száma: 4

A technikum 9-12. évfolyamán előrehozott érettségire való felkészítés és ágazati szakmai oktatás, szakképzés folyik. A 13. évfolyamon idegen nyelvi és szakmai érettségire való felkészítés folyik. Tanulmányi idő 5 év (4 év után, a 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsga matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből, majd az 5. év – 13. évfolyam – végén érettségi vizsga idegen nyelvből és szakmai vizsga). A nyelvi előkészítő osztályokban a képzési idő 6 év, az előkészítő évfolyam miatt.

Az indítandó 4 osztályban a következő ágazati képzések közül lehet választani:

Technikumi ágazati képzések:

Elektronika és elektrotechnika /kód: 1115/

Informatika és távközlés nyelvi előkészítő (angol) /kód: 1112/

Gépészet /kód: 1116/

Gépészet nyelvi előkészítő (angol) /kód: 1114/

Gépészet /kód: 1111/

Közlekedésgépész /kód: 1113/

 

Tanított idegen nyelvek: angol, német.

A nyelvi csoportok kialakítása a jelentkezések arányában történik.

Tanított idegen nyelv a nyelvi előkészítős osztály esetében az angol.

 

A bejutás feltételei a 9. osztályokba:

A felvételről az iskola fogadóképességét és a tanulmányi eredményeket figyelembe véve az igazgató dönt a jogszabályoknak megfelelően. A felvételnél, illetve a továbbhaladásnál az adott területre vonatkozó egészségügyi és pályaalkalmassági előírásokat figyelembe kell venni.

Felvételről a hozott pontok összege alapján születik döntés.

A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a tanuló év végi bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak érdemjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon szerzett első félévi tanulmányi értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az osztályzatok összege így maximálisan 100 pont lehet.