Tankönyves tájékoztató a 2019/20-as tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A leadott tankönyvigények megrendelésre kerültek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n keresztül.

TANKÖNYVOSZTÁS:

Helye: Az iskola földszinti tantermei (50. 16.)
Ideje:
9. és 12. évfolyam:
2019. augusztus 28. (szerda) 8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.30
10. és 11. évfolyam:
2019. augusztus 29. (csütörtök): 8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.30

(Az ingyen tankönyvesek a jogosultság igazolását hozzák magukkal! A hatályos jogszabály alapján, a 2019/20-as tanévben az a diák jogosult ingyenes tankönyvellátásra, akinek a jogosultsága 2019. október 1-jén fennáll.)

A tavalyi évekhez hasonlóan a KELLO nem küld díjbekérőt a nyár folyamán a diákok lakcímére. A fizetős tanulók tankönyvszámlái, a befizetési csekkek és az átadás/átvételi bizonylatok az iskolába érkeznek augusztusban, amelyeket tankönyvosztáskor a diákok megkapnak.

A tankönyvek árát utólagos fizetéssel kell kiegyenlíteni, melynek határideje 2019. szeptember 15.

Befizetés módjai: a postahivatalokban készpénzzel vagy bankkártyával, valamint banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.
(Banki átutalás: a KELLO 64400068-30107825-11100049 számú számlájára.)
Banki átutalás esetén a közleményben mindenkor szerepelnie kell a tanuló nevének és a 11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának.
szuloifelulet.kello.hu weboldalon keresztül bankkártyás fizetés (MasterCard, Maestro, Visa) egy regisztrációt követően lehetséges.

Tájékoztatásul:
1. A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében, a 2017/18-as tanévtől a 9. évfolyam diákjai térítésmentesen jutnak a tankönyvekhez, melyek az iskolai könyvtár állományába kerülnek. „Ezeket a könyveket nyilvántartásba kell venni és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskolai könyvtárnak. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.” (A mi esetünkben ezek: az idegen nyelvi munkatankönyvek és munkafüzetek valamint a szövegértés munkafüzetek, ezeket a diákok megtarthatják. Az összes többi tankönyvbe a tanulók nem írhatnak és szövegkiemelőt sem használhatnak.)

2. A pótvizsgára kötelezett diákok megrendelését a pótrendeléssel, szeptember 14-ig adja le az iskola. Ezért, a pontosítás miatt kérem, a vizsga után, keressenek meg a diákok!

3. A pótrendelés határideje: 2019. szeptember 15.  E dátum után pótrendelést már nem áll módunkban leadni.

4. Visszáruzás joga: „Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2019. szept. 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: „Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Üllő, Budaörs OLK 1000.” A pótrendelésből nincsen visszárura lehetőség.

5. Egyéni tankönyvrendelés: A KELLO Webáruházban, egy regisztráció után lehetőség van bármilyen tankönyv (és iskolai kellék stb.) online vásárlására. További információ:   http://webshop.kello.hu/

Dunaújváros, 2019. június 20.

Jó pihenést kívánunk a nyárra