Gépészmérnök-tanár állás

Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája állást hírdet Gépészmérnök-tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1-1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gépészeti elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Egyetem, Gépészmérnök-tanár,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai önéletrajz
  •       végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schőn Beatrix nyújt, a 06 25/412-247 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Schőn Beatrix részére a schonb@bankisuli.hu E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Schőn Beatrix, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1-1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.bankisuli.hu