Tankönyves tájékoztató a 2017/18-as tanévre

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A leadott tankönyvigények megrendelésre kerültek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n keresztül. A tavalyi évhez hasonlóan a KELLO nem küld díjbekérőt a nyár folyamán a diákok lakcímére. A fizetős tanulók tankönyvszámlái, a befizetési csekkek és az átadás/átvételi bizonylatok az iskolába érkeznek augusztusban, amelyeket tankönyvosztáskor a diákok megkapnak. A tankönyvek árát utólagos fizetéssel kell kiegyenlíteni, melynek határideje 2017. szeptember 15.

Bővebb tájékoztatás:
Befizetés módjai: Készpénzben, bankkártyával, és a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon valamint a Szülői felületen keresztül.

(Banki átutalás: a KELLO 64400068-30107825-11100049 számú számlájára. 
Banki átutalás esetén a közleményben mindenkor szerepelnie kell a tanuló nevének és a  11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának.
szuloifelulet.kello.hu weboldalunkon keresztül bankkártyás fizetés (MasterCard, Maestro, Visa) egy regisztrációt követően lehetséges.)

Tájékoztatásul:

  1. A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében, a 2017/18-as tanévben a 9. évfolyam diákjai térítésmentesen jutnak a tankönyvekhez, melyek az iskolai könyvtár állományába kerülnek. „Ezeket a könyveket nyilvántartásba kell venni és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskolai könyvtárnak. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.” (A mi esetünkben az idegen nyelvi tankönyvek és a magyar nyelvtan tankönyv munkatankönyv, ezeket a diákok megtarthatják. Az összes többi tankönyvbe a tanulók nem írhatnak és szövegkiemelőt sem használhatnak.)
  2. A pótvizsgára kötelezett diákok megrendelését a pótrendeléssel, szeptember 15-ig adja le az iskola. Ezért, a pontosítás miatt, kérem a vizsga után, keressék meg a tankönyvfelelőst!
  3. 3. A pótrendelés határideje: 2017. szeptember 15. (péntek). E dátum után pótrendelést már nem áll módunkban megrendelni.
  4. Visszáruzás joga: „Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szept. 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: „Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Üllő, Budaörs OLK 1000.
  5. Egyéni tankönyvrendelés: A KELLO Webáruházban, egy regisztráció után lehetőség van bármilyen tankönyv (iskolai kellék, papír-írószer stb.) online vásárlására. További információ: http://webshop.kello.hu/

 

TANKÖNYVOSZTÁS:

 

Helye: Az iskola földszinti tantermei (50. 49. 16. 17.)
Ideje:
9. és 12. évfolyam:
2017. augusztus 28. (hétfő) 7.30 – 12.00 és 12.30 – 16.30
10. 11. és 14. évfolyam:
2017. augusztus 29. (kedd): 7.30 – 12.00 és 12.30 – 16.30

(Az ingyen tankönyvesek a jogosultság igazolását hozzák magukkal! A hatályos jogszabály alapján, a 2017/18-as tanévben az a diák jogosult ingyenes tankönyvellátásra, akinek a jogosultsága 2017. október 1-jén fennáll.)

Dunaújváros, 2017. július 17.
Jó pihenést kívánunk a nyárra!